HJEM

Velkommen til Kultur- og likestillingsdepartementets nye nettside idrettsanlegg.no

Nå er alle målbøker og veiledere om bygging av idrettsanlegg samlet på dette nettstedet.

Nye veiledere som produseres vil bli publisert her. Eldre publikasjoner vil være tilgjengelige som pdf-filer.
Løsningen vil gjøre det raskere og enklere å oppdatere innholdet i takt med endringer i lover, forskrifter, idrettslige krav og behov som vil være vesentlig for anleggene.

Aktuelt

Temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg med lenker til søknadsskjemaer, vilkår og krav.

Regjeringen.no
Kultur- og likestillingsdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål.