Målbok for svømming

Målbok for idrettsanlegg – Svømming (V-1029 B)

Brosjyre/veiledning | Kultur- og likestillingsdepartementet | Dato: 21.19.2021

Konkurransebasseng, treningsbasseng, opplæringsbasseng, stup, vannpolo og undervannsrugby.