Veileder

Klatring

Her finner du veileder for planlegging og bygging av klatreanlegg.

Veileder Klatreanlegg. ((V-0974B)

Veiledning |  Kultur- og likestillingsdepartementet | Dato: 06/2015

Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til bygging, og krav til de som skal arrangere nasjonale eller internasjonale konkurranser.