Turveier, løyper og stier

Tilrettelegging av turveier, løyper og stier (V-0987 B)

Veiledning |  Kultur- og kirkedepartementet | 02/2008

Initiativtakere til bygging av turstier, turløyper eller turveier kan være
ildsjeler i idrettsmiljøet, friluftslivsorganisasjoner, kommuner eller andre.

Veilederen er skrevet for de som skal eie, drive og planlegge anleggene.

LAST NED: Tilrettelegging av turveier, løyper og stier (V-0987 B) (.pdf)