Veiledere

Skiskyting

Her finner du veiledere for planlegging og bygging av skytebaner.

Veileder for planlegging av skytebaner (V-1011 B)

Veiledning |  Kulturdepartementet | Revidert januar 2020

Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner. Selv om utgangspunktet for veilederen er etablering av nye skytebaner fra idé og frem til bygging, vil veilederen også være relevant ved utvidelse og ombygging av eksisterende skytebaneanlegg.

Veilederen er ment å være et verktøy for skytterlag, foreninger og klubber,
og for profesjonelle planleggere. Kommunens saksbehandlere og idrettskonsulenter vil også kunne ha nytte av planleggeren i sitt arbeid, da det sees en økende andel spillemiddelsøknader om tilskudd til skyteanlegg, og da spesielt rehabilitering av eldre anlegg.

forside rulleskiløyper

Rulleskiløyper. Langrenn og skiskyting (V-0998)

Veileder |  Kulturdepartementet | Dato: desember 2016

Denne veilederen gir en omfattende innføring i design og bygging av rulleskiløyper, og er basert på internasjonale og nasjonale erfaringer. Veilederen er skrevet for forbundenes og kretsenes løypedesignere og anleggsansvarlige, samt planleggere, eiere og driftere av rulleskianlegg.