Veiledere

Sandbane

Her finner du målbok og veileder for planlegging og bygging av sandbaner.

Bygging av sandbaneanlegg. Planlegging, bygging og drift (V-0945)

Brosjyre/veiledning |  Kultur- og kirkedepartementet | Dato: 2/2009

Denne veilederen tar for seg hvordan en sandbane skal bygges og er beregnet for alle som ønsker å bygge baner for sandbanevolleyball og sandbanehåndball.