Planlegging, bygging og drift av idrettshaller

Bestilling av publikasjoner

Der det ikke er andre henvisninger, bestiller kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner publikasjoner via www.publikasjoner.dep.no

Idrettshaller. Planlegging og bygging (V-0989B)

Brosjyre/veiledning | Kulturdepartementet |  Dato: 17.03.2016

Denne veilederen dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes vekselvis til mange idretter, som for eksempel badminton, basketball, bordtennis, håndball, innebandy og volleyball, og til annen fysisk aktivitet, uten spesiell klargjøring eller omgjøring med tap av brukstid mellom de ulike aktivitetene.

LAST NED: Veilederen «Idrettshaller. Planlegging og bygging» (V-0989B) (.pdf)

Idrettens basishall (V-1003)

Brosjyre/veiledning | Kulturdepartementet | Dato: 02.11.2017

Gymnastikk og turn har opplevd en kraftig vekst de senere år – spesielt blant barn og unge. I flere fylker er gymnastikk og turn den største innendørsidretten. Stadig flere oppfatter gymnastikk og turn som en viktig grunnlagsidrett. Basistrening som gir grunnleggende motoriske ferdigheter er viktig uansett idrett, det være seg håndball, ski, fotball eller friidrett. Basishallen legger til rette for å trene opp disse ferdighetene.

LAST NED:
Veilederen «Idrettens basishall» (V-1003) (.pdf) 
Veilederen»Idrettens basishall» (V-1003) (Epub)

Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (V-0798)

Brosjyre/veiledning | Kulturdepartementet | Dato: 23.06.2014

Revidert utgave 2014.  Tilpassing til bestemmelser om kommunal planlegging i siste utgave av plan- og bygningsloven er vektlagt i denne utgaven.

LAST NED: Veileder – Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (.pdf)

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Brosjyre/veiledning | Kulturdepartementet | Dato: april 2012

Veilederen gir praktiske råd for planlegging og bygging av idrettsanlegg for å
følge opp regjeringens visjon og gjeldende lover

LAST NED: Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg V-0511 (.pdf)

Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Veiledning | Helsedirektoratet | Dato: april 2009

Veilederens formål er fortsatt å bidra til at støy som miljøfaktor blir tilstrekkelig utredet
og vurdert ved planlegging og utforming av nærmiljøanlegg, men også at den kan
benyttes som grunnlag for nødvendige utbedringer dersom aktiviteter ved anlegget
medfører støyproblemer for omgivelsene.

LAST: Veileder. Støyvurdering-ved-etablering-av-naermiljoanlegg (.pdf)

Last ned