Målbok for casting og fluekasting

Målboken angir banemålene for begge grener,og i alle øvelser, både for praktisering utendørs og innendørs. Norges Castingforbund har egne baneleggerkurs, som spesifiserer utstyr og forklarer baneleggingen for de ulike øvelser.
Fullstendige konkurranseregler finnes på www.castingforbundet.no