Målbok for Squash

Om squash

Squash er en idrett som utøves i en spesialhall. Squashhallen kan bygges separat eller det
kan innpasses sal(er) for squash i et idrettsbygg, lagerbygg, eller i annet egnet lokale. Det
finnes squashbaner som er tilrettelagt for flerbruk.

Squash spilles av to spillere, eller fire dersom det spilles double. Av nødvendig utstyr har
spillerne behov for hver sin racket, og en liten ball.

Her finner du teknisk informasjon for bygging av squash-baner. Detaljert veiledning finner du her.