Universell utforming

Universell utforming av idretts og nærmiljøanlegg (V-0511 B)

Veiledning |  Kulturdepartementet | Dato: april 2012

Dette er et overordnet dokument som er retningsgivende for tiltak innenfor
idrettsområdet. Veilederen gir praktiske råd for planlegging og bygging av idrettsanlegg for å følge opp regjeringens visjon og gjeldende lover.

LAST NED: Veileder for universell utforming av idretts- og næringsmiljøanlegg (V-0511B (.pdf)