Statistikk

Bestilling av publikasjoner

Der det ikke er andre henvisninger, bestiller kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og institusjoner publikasjoner via www.publikasjoner.dep.no

Spelemidlar til idrettsanlegg. Ein gjennomgang av søknader, tildelingar og anlegg (2021)

Rapport | Kultur- og l ikestillingsdepartementet |Dato: 16.08.2022

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidd denne statistikksamlinga om idrettsanlegg og tilskotsordninga for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

LAST NED: Spelemidlar til idrettsanlegg. Ein gjennomgang av søknader, tildelingar og anlegg (2021) (.pdf)

Eldre statistikkrapporter

2020: Spillemidler til idrettsanlegg (2020). En gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg (Statistikksamling) V-1021 Bokmål.

2019: Spillemidler til idrettsanlegg (2019). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1018 Bokmål.

2018: Spillemidler til idrettsanlegg (2018). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1008 Bokmål.

2017: Spillemidler til idrettsanlegg (2017). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-1004 Bokmål.

2016: Spillemidler til idrettsanlegg (2016). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (Statistikksamling) V-0997 Bokmål. (.pdf) 

2015: Spillemidler til idrettsanlegg (2015). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen. (Statistikksamling) V-0988 Bokmål. (.pdf)

2014: Spillemidler til idrettsanlegg (2014). En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen. (Statistikksamling) V-0972 Bokmål (.pdf) .