Veiledere

Friidrett

Her finner du målbok og veileder for planlegging og bygging av friidrettsanlegg*.

*Friidrett er øvelser/konkurranser i løp, hopp og kast. Idretten deles i 4 hovedgrupper:
1. Løp: Sprint, lengre løp, hekkeløp, hinderløp og stafetter
2. Hopp: Horisontale hopp: lengde og tresteg. Vertikale hopp: høyde og stav
3. Kast: Kule, diskos, slegge og spyd
4. Kappgang