Veileder Frifot

Veileder: Frifot – Skolens idrettsplass

Veilederen er laget gjennom et samarbeid med Norges Fotballforbund. NFF og NFIF, sammen med skoler, kommuner og statlige myndigheter, vil på denne måten være med å bidra til en mer aktiv skolehverdag for barn og unge her i landet.

FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område til lek og egenorganisert aktivitet både i skole- og fritid.

Frifot – Skolens idrettsplass. Planlegging, bygging og drift (V-1009)

Brosjyre/veiledning |  Kulturdepartementet | Dato: 3/2019

LAST NED: FriFot – skolens idrettsplass. Planlegging, bygging og drift (PDF)