Oversikt veiledere

Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg

Veiledere for bygging av idrettsanlegg

Generelle veiledere

Relevante lenker

 • Den norske idrettsmodellen

  Tilråding fra Kulturdepartementet 8. juni 2012. (Regjeringen Stoltenberg II)
  Les stortingsmelding

 • Spillemidler til idrettsanlegg

  En gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg (2020)
  Statistikksamling om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
  Les PDF

 • Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2021

  Les mer på regjeringen.no