Veiledere

Veiledere Alpin

Her finner du veiledere for planlegging og bygging av alpinanlegg

Alpinanlegg (V-0762 B)

Veileder |  Kulturdepartementet | Dato: 12/2011

Planlegging, bygging og drift.

Nye skidisipliner, endringer i utstyr og ikke minst de forventninger publikum har til tilbud i bakker og servicefunksjoner, gjør at anleggene gjennomgående må utformes og drives med høyere krav til standard enn tidligere. Denne veilederen omtaler endringer i lover og forskrifter.

LAST NED: Veileder alpinanlegg (V-0762 B) (.pdf)

Snøproduksjon og snøpreparering: (V-0965 B)

Veileder |  Kulturdepartementet | Dato: 04/2014

Klimautfordringer med mildere og kortere vintersesonger aktualiserer både kompetanseheving og snøteknologi som er anvendelig under marginale forhold.

Målgruppen for denne veilederen er drivere av små og mellomstore skianlegg. Teorien er grunnleggende i forhold til forklaring av utstyr og produksjonsmetoder under ulike forhold

LAST NED: Snøproduksjon og snøpreparering : (V-0965 B)