Veiledere

Veiledere skianlegg

Her finner du veiledere for planlegging og bygging av alpinanlegg

Skianlegg. Planlegging og bygging for anlegg for langrenn og skiskyting.
(V-0688 B)

Veileder |  Kultur- og kirkedepartementet | Dato: 03/2007

Veilederen gir en innføring i bygging og drift av anlegg for langrenn og skiskyting. Målgruppen er eiere, planleggere og driftere av anleggene. Den kan
også brukes til undervisning og som oppslagsverk

Snøproduksjon og snøpreparering : (V-0965 B)

Veileder |  Kulturdepartementet | Dato: 04/2014

Klimautfordringer med mildere og kortere vintersesonger aktualiserer både kompetanseheving og snøteknologi som er anvendelig under marginale forhold.

Målgruppen for denne veilederen er drivere av små og mellomstore skianlegg. Teorien er grunnleggende i forhold til forklaring av utstyr og produksjonsmetoder under ulike forhold

forside rulleskiløyper

Rulleskiløyper. Langrenn og skiskyting (V-0998)

Veileder |  Kulturdepartementet | Dato: 12/2016

Denne veilederen gir en omfattende innføring i design og bygging av rulleskiløyper, og er basert på internasjonale og nasjonale erfaringer. Veilederen er skrevet for forbundenes og kretsenes løypedesignere og anleggsansvarlige, samt planleggere, eiere og driftere av rulleskianlegg.

LAST NED: Veileder Rulleskiløyper og skiskyting (.pdf)