Naturgressboka

Naturgressboka

Naturgressboka (V-0897)

Brosjyre/veiledning |  Kultur- og kirkedepartementet | Dato: 05/2002

Bygging, drift og vedlikehold av gressbaner for fotball.

Denne veilederen gir en kort innføring i hvordan en naturgressbane for fotball bygges, driftes og vedlikeholdes. Veilederen er skrevet for planleggere, utbyggere og driftere av norske naturgressbane.