Frifot

Veileder Frifot

Frifot – Skolens idrettsplass. Planlegging, bygging og drift (V-1009)

Brosjyre/veiledning |  Kulturdepartementet | Dato: 3/2019

Skolen er alle barns daglige oppholdssted og en viktig møteplass i de fleste lokalsamfunn. FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område til lek og egenorganisert aktivitet både i skole- og fritid.

Stortinget har bedt regjeringen innføre en ordning som sikrer elever på 1. – 10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall, og at det finansieres som et folkehelsetiltak.

NFF og NFIF, sammen med skoler, kommuner og statlige myndigheter, vil på denne måten være med å bidra til en mer aktiv skolehverdag for barn og unge her i landet

LAST NED: FriFot – skolens idrettsplass. Planlegging, bygging og drift (PDF)