Grusbaneboka

Grusbaneboka

Grusbaneboka (V-0693)

Brosjyre/veiledning |  Kultur- og kirkedepartementet | Dato: 06/2004

Denne veilederen gir en innføring i bygging, drift og vedlikehold av grusbaner. Den er basert på erfaringer fra baner som er bygget i Norge, og med utgangspunkt i bruk av kjente materialer i markedet. Veilederen er skrevet for eiere, planleggere og driftere av grusbaner. Den er også ment å skulle dekke et behov når det gjelder