Kunstgressboka

Kunstgressboka

Kunstgressboka (V-0975)

Brosjyre/veiledning |  Kulturdepartementet | Dato:05/2015

Veilederen gir en innføring i bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av kunstgressbaner. Den er basert på erfaringer fra de siste baner som er bygget i Norge, og med utgangspunkt i det produktspekteret som er på markedet. Fotball har blitt mer og mer en helårsidrett, og mange baner med undervarme for bruk vinterstid er bygget det siste tiåret. Veilederen omfatter også bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av baner for vinterdrift.