Veileder, del III

Drift

Det er en stor fordel om personell som skal drifte anlegget inkluderes i en tidlig fase i prosjektet. Det vil ofte være behov for kvalifisert personell, og det er derfor viktig at det foreligger instrukser for drift og vedlikehold ved overtakelse.

Daglig drift

Den daglige driften av anlegget forutsetter løpende vedlikehold og god forvalting av treningstider og det er viktig at anlegget kommer inn i gode driftsrutiner fra starten av.

God drift av squashanlegget skal sikre at:

Det er viktig å tenke på:

God drift handler også om å ha tilgang til gode instruktører og erfarne trenere. Det oppfordres til at man samler flere idrettsklubber i et bygg der man kan utveksle idrettslige erfaringer. Det er viktig å legge opp til at alle skal føle seg velkomne, enten de er unge eller gamle, nye eller erfarne. Forbundet er ansvarlig for kompetanseutviklingen av trenere og ledere og bidrar med kurs og oppfølging av instruktører og trenere.