Grunnleggende utforming og funksjoner

Alle krav til konkurransebaner for squash er utarbeidet av det internasjonale forbundet, World Squash Federation. Ut over produktkvalitet er det høyde og breddekrav på banen, lyskrav, og høyde til øverste treffpunkt over banen. Det finnes baner tilpasset doublespill,
interaktive baner som gir mulighet for digitale ferdighets-, og læringsspill og baner hvor
midtveggene er flyttbare som gir anledning til å benytte det samme arealet til andre idretter. Se størrelseskrav

En squashbane i seg selv gir anledning til alle typer av spill og trening, enten alene, i par eller større grupper. Ved bygging av squashanlegg er bruksområdet det viktigste utbygger må ta hensyn til. Skal anlegget benyttes til nasjonale eller internasjonale konkurranser av en viss størrelse må antallet normalt ligge på seks baner eller flere for at gjennomføring skal være mulig. Er det tilrettelagt for klubbtrening og medlemsbooking av individuelle treningstider kan tre til seks baner være tilstrekkelig for klubber i mindre nærområder, mens større byer og tettsteder kan ha behov for flere enn seks baner. Det gir også rom for at klubben kan arrangere større turneringer, klubb- og regionsamlinger i samarbeid med Norges Squashforbund eller andre, og tilby aktivitet i barnehage og skoleklasser.

Garderobefasiliteter og klubbrom er en forutsetning for god klubb-, og anleggsdrift. Videre er det fornuftig at baner plasseres langs vegger som åpner arealer i midten både for oppvarming, sosial møteplass og tilskuere.