Størrelseskrav til anlegget

Konsepter for anleggsbygging for squashanlegg Squashsentre kan bygges som enkeltstående anlegg, i leide lokaler, bygges som påbygg i eksisterende anlegg eller påbygg i nybygg som flerbrukshaller. Ved å bygge i tilknytning til andre idrettsanlegg kan det være muligheter for å dele rom som kjøkken, garderober og møterom.

Basert på klubbens behov og målsetting velges størrelse på anlegget. Norges Squashforbund har utviklet veiledende forslag til anleggsutforming for klubber av ulik størrelse og ambisjonsnivå. Innholdet i forslagene er tilrettelagt for å ivareta god klubbaktivitet som gruppetreninger for barn, ungdom, voksne og eldre, muliggjør egentrening utenom faste treningstider samt gjennomføre turneringer av ulik størrelse. Forslagene muliggjør også at forbundets nasjonale og/eller regionale aktiviteter kan gjennomføres hos den lokale klubben. Tegningsforslagene er tilpasset gunstig
ferdsel mellom baner og er tilrettelagt for tilskuere, dommere og spillere i turnerings- og
konkurranseaktivitet.

Utformingsforslag for klubber av ulik størrelse og ambisjon

Klikk på bildene for større bilde.