Veileder hestesport

Veileder Hestesport

Norges Rytterforbund har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet utarbeidet denne veilederen for bygging av hesteanlegg.
Målgruppen er rideklubber, fylker, kommuner og private som planlegger å bygge hesteanlegg.