Drømmefase med fremtidige brukere

Når man planlegger et hestesportsanlegg må man tørre å drømme stort, før man konkretiserer planene.

En god drømmefase der alle brukerne kan komme med sine innspill er viktig for eierfølelsen, motivasjonen og engasjementet.

Det å bygge et hesteanlegg er noe man stort sett bare gjør en gang i livet. Bruk derfor tid på å drømme sammen med fremtidige brukere.

Tenk dere at dere har et ferdig anlegg. Se for dere en dag i anlegget. Hvordan vil dere at det skal være?

Ikke tenk på utseende av bygg, tomtens mulige begrensninger, etc, men tenk mer på hesteholdet, driften, rideøktene, besøkende som kommer, brukerne, osv.

Tegn og skriv ned hva dere ønsker før dere besøker andre anlegg. Besøk så mange anlegg som mulig, ikke bare naboens anlegg. Spør og grav; hva de andre gjør, erfaringer de har gjort seg, hva de kanskje ville gjort annerledes i dag og ikke minst hvordan anlegget fungerer i daglig drift. Ta så frem egne planer og gjør endringer. Bruk tid på dette da det er her grunnlaget legges for suksess eller fiasko. I denne fasen så må man ikke tenke på økonomi og hva som er praktisk, det kan hemme kreativiteten og kanskje går man glipp av muligheter som finnes.

TIPS:
Gjennomfør en Interessentanalyse eller lignende. En analyse vil identifisere de ulike behovene hver interessent har og prioritere de viktigste.

Besøk andre anlegg for å se løsninger, samt høre erfaringer rundt deres anlegg.

Fremtidsrettet

Drøm stort i forhold til fremtidige behov.