Skilting av anlegget under og etter bygging

Et hestesportanlegg må skiltes og merkes slik at nødvendig informasjon når frem til alle, som for eksempel brukere, besøkende, ansatte, vareleverandører og brannmannskap ved utrykning.

Det er to faser med skilting, byggefasen og driftsfasen.

TIPS: For hestefolk er et hesteanlegg lett å «lese», men for nye brukere, foreldre, o.a., så er det ikke alltid slik. Skilting av enkle typer som gir den informasjon man trenger, bidrar til et godt førsteinntrykk og leder folk dit man skal.

Les mer