Grovfôrlager

Grovfôr krever stor lagerplass. Høy må lagres inne, men plastinnpakket grovfôr kan lagres ute.

Felles for alle typene er at det må lagres hygienisk og da spesielt slik at det ikke kan komme vann og fukt i høyet. Dette vil gi grobunn for mugg. Tørt høy som lagres innendørs, må heller ikke ha fuktighet, når det tas inn fra jordene, slik at det kan gå varmegang og dermed mulig selvantennelse.

Hester skal ha tilgang på nok grôvfor av god hygienisk kvalitet. Mengden avhenger av tørrstoffet i grovfôret. Hvor stort lager man trenger er avhengig av type leveranse og hvordan grovfôret er pakket inn.

Grovfôr til hest kan være pakket inn som små tørre firkantballer, plastinnpakket rundball eller plastinnpakket firkantball.

Hva man benytter er hovedsakelig styrt av tilgang, kostnad og valg av driftsmetode.

TIPS:
Når man beregner plass til grovfôr bør man beregne litt ekstra plass, da det kan bli behov for lagring av spesialgrovfôr eller halm til spising.

Fremtidsrettet

Klimaendringer og økte strømpriser kan føre til mindre produksjon av tørt grovfôr i små baller, og det kan være lurt å planlegge for lagring av grovfôr utendørs.

Kostnadsdrivende