Gjestebokser og tilhørende fasiliteter

Dersom hestesportsanlegget planlegger å regelmessig ha stevner, konkurranser, kurs, clinicker, bedrive avl osv. så vil gjestebokser kunne tiltrekke seg deltakere og være en inntektskilde.

Det er mange muligheter for hvordan gjesteboksene kan bygges. Det kan være gjestebokser i eget bygg tilknyttet anlegget, bokser langs for eksempel en ridehall eller annen driftsbygning eller bygd som et frittstående bygg.

Gjestebokser kan også leies inn ved behov, men det er kostbart både å leie og å drifte i lengden.

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Et frittstående bygg med støpt såle, vann, sluk og strøm, kan gi økte kostnader ved selve byggingen ut fra grunnforhold, utfordringer med grøft til vann/strøm, drenering, o.a.

TIPS: Det er mange firmaer som selger ferdige gjestestaller som byggesett. I mange tilfeller kan det være en vel så billig og fin løsning som å bygge egne løsninger i forbindelse med hestesportsanlegget.

Bygger man et sted for mye gjestebesøk, kan det være en fordel å lage et vaskespilt i forbindelse med gjesteboksene. Dette fordi man ikke ønsker besøkende hester som kan dra med seg evt smitte, inn i oppstallede hesters området.

Les mer