Publikum og andre besøkende

 

Et hestesportanlegg vil under arrangementer og stevner, få besøk av publikum. Stedet vil derimot også i hverdagen få besøk av folk som ikke direkte skal håndtere hestene.  

Disse skal ivaretas som gode kunder/gjester, men også passes på, med tanke på sikkerhet opp mot hestene og aktiviteten som utføres på anlegget   

Publikum og besøkende som kommer til anlegget, skal på en enkel måte finne frem til menneskeinngangen. Deretter skal informasjon og naturlig flyt i bygget vise vei, slik at publikum og besøkende ikke kommer inn i stalldelen, eller andre områder som de ikke er tiltenkt å få adkomst til. Under oppholdet skal de kunne få den informasjon, fasiliteter og oppfølging de trenger, før de enkelt finner veien ut. 

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Tips: 

Før man legger alle planer for hestesportanlegget så kan det være fornuftig å besøk noen hestesportanlegg som er tilsvarende i størrelse til det man planlegger. Opptre som publikum og gjest. Erfar fordeler og ulemper ved løsninger de har valgt.  

Førsteinntrykket man får er viktig for både publikum, besøkende og kunder. Inngangspartiet og området rett utenfor og innenfor bør derfor være tiltalende, selvbeskrivende og med materialer som gjør at det holdes rent og pent også over tid.  

Noen ganger i året når man har større stevner, kan det være behov for mer parkeringsplass. En god løsning er om det er muligheter i nabolaget, slik at man kan unngå å måtte bruke mye areal til parkering som kun benyttes noen ganger i året. 

Publikum gir muligheter for reklameinntekter. Disse kan plasseres på vegger, tribunestoler, vises på informasjon og tv skjermer, mm 

Relevante lenker