Stall

Uavhengig av hva hesten brukes til så trenger den et sted og være oppstallet. Hovedsakelig er det to oppstallingsmuligheter. Det ene er utegang der hestene går fritt ute hele døgnet med et leskur de kan gå inn under. Den andre muligheten er å ta inn hestene om natten i en stall. 

Hva som kreves er avhengig av hvilken metode man velger, men felles er at begge løsningene trenger en del tilleggsrom. I dette kapittelet er søkelys på oppstalling innendørs, men mange av rommene og omtalen vil kunne gjelde for utegang.  

Oppstalling av hest innendørs krever at man tar mange hensyn til hvordan det bygges, slik at alle krav og behov kan ivaretas. Skal man tilpasse eksisterende bygg, må man noen ganger inngå kompromisser, men disse må ikke gå ut over hestens sikkerhet og helse. 

Type bygg 

En stall kan beså av enkelt trebygg, stålbygg eller murbygg. Byggets konstruksjon påvirker hvilke løsninger og hvilke materialvalg man ellers benytter seg av. For eksempel må innerveggene i boksene, tåle at en hest sparker i veggen.  

Oppstalling i boks

Innredning av en boks

Boksene har fire vegger bestående av en bakvegg, to sidevegger og en front.  

I boksen skal hestene ha tilgang til vann og mat. For at hestene skal tygge før de drikker bør vannkar være plassert i motsatt hjørne av der hestene får kraftfôr og evt Grovfôr.  

Dette medfører at drikkekar som regel er på bakveggen og foring ved fremre vegg.  

Materialvalg til selve boksveggene

Boksvegger kan bygges av heltre, mur eller metall ramme med fyll. 

Lys i stallen 

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Hester sliter mye på materialene. Har man lite kapital til bygging, kan billige materialer være løsningen. Man må da derimot ha nok midler i driften til vedlikeholdsarbeid og utskiftninger av materiell. Har man bedre tilgang på kapital kan det å kjøpe noe som reduserer vedlikehold og utskiftninger være en god løsning å velge.  

TIPS:

Bruker man organisk isolasjon så bidrar det til karbonfangst. 

Vurder å legg vannbåren varme rør i stallgangen for tilleggsvarme til stallen i kalde dager. Man skal ikke legge vannrør i selve boksene da det vil tørke opp strøet og dermed skape støv. Dersom man legger vannrør ned i støpen, så husk på isolasjon under rørene og at de ikke går helt ut til der boksveggene skal monteres med bolter i støpen. 

Dersom man bygger spilt, så prøv å unngå at stolper til bærende tak, ikke plasseres slik at de står i veien, om spilt på et senere tidspunkt skal bygges om til boks. 

Ved planlegging av bredden på stallgangen, så husk å ta med tykkelse på boksveggene, skyvedør, bolter, mm. En frontvegg bygger fort 12-15 cm ut fra minstemålet på boksens liggeareal.  Skal man i tillegg for eksempel ha dekkenhenger utenpå boksveggen, så blir det fort over 30 cm. Med bokser på begge sider blir det da over halvmeteren av gangen som blir borte om man ikke tar dette med i beregningen. 

Når man skal fôre hestene så sparer man tid og utfordring om man kan åpne evt. fôrluke eller boksdøren med en hånd. På den måten kan man ha kraftfôr eller grovfôr i den andre hånden. 

Om det er vindu i boksene slik at hestene kan stikke hodet, så vær obs på at hestene da kan gnage på yttervegg, vinduslister, mm.

Relevante lenker

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) (TEK17) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840  

Forskrift om velferd for hest 

Veileder til forskrift om velferd for hest

NEK 400 og NEK 400 landbruk