Planlegging og byggeprosessen

Det finns en rekke veier frem til et ferdig anlegg. Hvilken metode og hvordan planleggingsprosessen blir, avhenger av størrelse, økonomi og eierskap til det som skal bygges.

De vanligste metodene har de senere årene fått en del nyvinninger i planleggingsverktøy og metoder.

Ideen om et nytt anlegg starter gjerne i det små der man ser for seg ett ferdig anlegg. Dette blir ofte enkelt tegnet ned og man innhenter noen ca. priser. For mange så blir veien til et ferdig anlegg en aha-opplevelse over hvor mange detaljer og hvor mye arbeid som ligger bak.

Det er derfor viktig at man tar seg tid til god planlegging.

Hvor stor planleggingen blir og hvor kostbar, avhenger av størrelsen på anlegget og om det er det offentlige som er byggherre, en rideklubb, stiftelse eller annen eierstruktur.

Avklaringer

Det første man må gjøre er å starte med en avklaringsrunde og gjerne en behovsanalyse. Det må gjøres noen valg rundt prosjektgruppe, ramme, økonomi til planlegging, krav, kvalifikasjoner osv.

Alternative prosjekteringsmetoder

Det fins alternativer metoder som Smart prosjektering, der alle samarbeider om prosjektet til et felles mål. Da skal man få fram anlegg med lavere energibruk, mindre utslipp til luft, jord og redusert mengde avfall. Det skal bli bedre inneklima, bedre funksjonalitet, bedre vedlikehold og reduserte totalkostnader. 

Programmerende prosjektering skiller seg litt ut ved at man lyser ut prosjektet uten ferdige tegninger, men avklaringer på hva som skal bygges. Firma som vinner anbudet, gjør det på grunnlag av oppgaveforståelse, kvalifikasjoner og pris. Etter at firma er valgt blir prosjektet til i et samspill med byggherre og brukerne.

Bruk av planleggingsverktøy

Ved planlegging lager de fleste tegninger av bygget på tradisjonelt vis i 2D. Det fins andre verktøy som for eksempel bruk av BIM (Building Information Modelling). Da får man alt integrert i en 3D-modell.

I BIM 8, kan man legge inn alle deler av prosjektet for å skape en helhet både før og under bygging og i driftsfasen.

Ved bruk av BIM vil man kunne se resultatet i alle tidslinjer før det bygges. Det er tilgjengelig informasjon for alle, enklere dokumentasjon og mer konkret kostand. Alle fag kan simuleres, fra energi til akustikk.

TIPS:
Det er mange arkitekter og rådgivere innenfor de enkelte fagene som kan lage fine bygg, men det er ikke så mange som har detaljert kunnskap om hester og hvilke behov de har. Det være seg klima, valg av materialer, skrevne og uskrevne regler og behov. Før man går for langt inn i detaljtegningene, bør man innhente hestekyndig kompetanse, om prosjektgruppen selv ikke innehar dette.

Det vil bli mye oppfølginger underveis under utførelse og byggeperiode. I noen tilfeller kan det være greit å ansette en byggeleder som kan følge opp byggemøter, endringer, kontrakter osv.

I alle faser er det viktig å ha gode avklaringer mellom grensesnitt og ansvar for de involverte partene.