Hovslager, veterinær og andre behandlere

Hesteanlegg får besøk av hovslagere, veterinærer og andre behandlere. Noen ting kan man gjøre i boksene til hestene, men mye må man gjøre der det ikke er strø, men fast underlag. På mange steder brukes stallgangen, men dette er ofte til hinder for andre, slik at egne avlukker bør være tilgjengelig.

Det finnes flere yrkesgrupper som behandler hestene der den er oppstallet.

En veterinær kan utføre undersøkelse og behandling i hestens boks, i stallgangen, pusseplass eller vaskespilt, ettersom hva som skal utføres.

Det bør være varmt og kaldt vann tilgjengelig, samt søppelbøtte med lokk tilgjengelig for brukt utstyr fra veterinær.

En equiterapeut og andre behandlere kan på samme måte som veterinærer, bruke de forskjellige plassene som er tilgjengelig.

En hovslager trenger derimot et egnet sted som er sikkert for hovslageren som må kunne rømme om hesten sparker eller slår seg vrang. Det må også være god plass på sidene og underlaget må være jevnt og flatt.

Et vaskespilt eller pusseplass blir ofte for korte, kan ha gummimatter som gir ujevnt underlag og med fall, slik at mange hovslagere benytter stallgangen til skoing av hesten.

Lager man egen plass til skoing, eller legger opp til å bruke for eksempel pusseplass, så må det være oppbindingsmuligheter inn mot vegg. En egen plass bør ha klaring bak hesten på rundt 2 meter. Gulvet i plassen må være flatt og sklisikkert. Arbeidsplassen til hovslageren, bør være ett rolig sted der man ikke er i veien og så kort vei fra hovslagers bil som mulig. Dette fordi hovslageren må gå frem og tilbake for å tilpasse skoene.

Belysning av avsatt plass er viktig. Belysningen må ikke kun være over hesten, men plassert slik at den også lyser opp under hesten. Stedet bør også ha ventilasjon ut, da noen varmskor hestene, noe som gir røyk og lukt.

De fleste hovslagere kommer med egen bil, der de har med utstyret de trenger. Parkeringsplass må være så nærme skoingsplassen som mulig og det må være tilgang på strøm, minimum 16A kurs.

Dersom stedet som bygges er av en slik størrelse at man ønsker samarbeid med hovslager og for eksempel lærlingeplass, må smien lages i egen branncelle.

For brukte hestesko må man ha et lagrings og retursystem, da det blir store mengder på store anlegg.

TIPS:

Det er en stor fordel å ha et fast sted for hovslager og at man «koster» med magnet på skaft når hovslager er ferdig. Sømmer kan komme på avveie og skor man i stallgangen kan disse komme inn i boksene, noe som kan være farlig for hestene.