Ansatte

Et hestesportanlegg krever menneskelig arbeid både tidlig og sent hele året rundt. Hestene skal ha mat, stell og mosjon. I tillegg skal stedet driftes og vedlikeholdes. De fleste stedene har ansatte til å drifte stedet.  

Utfordringen til et hestesportanlegg er at det ikke vil være er en vanlig åtte til fire jobb. Arbeidet starter tidlig om morgenen til sene kveld. Dette kan løses ved bruk av turnus, noen mindre stillinger eller også frivillige/oppstallører på kveldene og i helger.   

På et hestesportanlegg som skal driftes av ansatte vil man som regel ha en daglig leder, en stallmester og stallmedarbeidere. Det kan i tillegg være rideskolelærere og om man ikke har stallmester så har man kanskje en vaktmester. Utdannelsen til de ansatte vil variere. 

Ofte har stedene en lærling eller to innen hestefag eller hovslagerfaget. 

Arbeidet til de ansatte er regulert via arbeidsmiljøloven. Det skal også være likhet for loven til alle. Universell tilpasning gjelder derfor også for hestesportsanlegg. 

I Norge er det slik at arbeidsmiljøloven regulerer og setter krav til både arbeidsgiver og arbeidstaker. Loven gjelder for alle arbeidstakere og store deler av loven gjelder også for lærlinger. Loven gjelder også for ansatte som blir med på stevner/løp og reiser, utenfor den faste arbeidsplassen. 

Ordnede forhold er viktig for at ansatte skal få pauser når de skal, lønn og andre rettigheter som alle i arbeid har krav på i dagens samfunn. Alle ansatte skal ha skriftlig kontrakt. 

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

TIPS:

God logistikk kan redusere arbeidstiden for ansatte. Det kan være for eksempel at man må gå rundt bygget for å komme til paddockene. Om det tar 45sekunder og man gjør det med 20 hester to ganger i døgnet, 364 dager i året så blir det 65,5 time i året til en kostnad på over ti tusen kroner pluss arbeidsgiveravgift, osv. En utgang i andre enden av bygget slik at man unngår å gå rundt vil dermed spare over 100.000 kroner i løpet av en tiårs periode.  

Rutiner og tjenester kan på samme måte som logistikk spare midler. Om man ikke tar betalt for bandasjer/belegg, ekstra dekken på hestene, etc. ved uttak og bruker 3-4 minutter ekstra pr hest, så utgjør det også store summer over tid. En slik tjeneste må man dermed få inn i prising av oppstalling.  

Tekniske løsninger er også et av områdene man kan spare personalkostnader på. For eksempel vil møkking med vakumsug eller transportbånd i tillegg til for eksempel valg av sagflis/pellets og møkkemaskin, kunne spare mange minutter pr boks. Kostanden må allikevel ses opp mot investeringskostnadene. 

Relevante lenker