Bøttekott

Når man planlegger et anlegg, må man ikke glemme bøttekottene.
Godt renhold er viktig for helsen til både for mennesker og dyr. Er det ansatte som skal benytte rommet, er det også en del lover man må ta hensyn til.

Når man planlegger et anlegg, må man ikke glemme bøttekottene. Det er et viktig rom som man bør ha i hver etasje så renhold blir en enkel del av daglig drift.

I et anlegg bør bøttekottet/-ene være planlagt og bygget etter behovene det enkelte anlegge har. Størrelsen på rommet er avhengig av hva man har behov for av innhold.

Et enkelt bøttekott har en stor vask, hyller til vaskemidler og gjerne plass til en tralle. Det er en fordel om gulvet har sluk og er lagt med membran da det fort kan bli søl på et slikt rom.

I tillegg til vaskeutstyr kan det være behov for plass til støvsuger og da gjerne industristøvsugere som tar større plass enn vanlige i private husholdninger. Har stedet vinylgulv så kan en vaskemaskin for slike gulv være ett behov. En høytrykkspyler til årlig rengjøring trenger ikke stå i et bøttekott, men fordi den må stå frostfritt kan det være like greit der som andre steder.

Har man et stort sted med mye renhold kan det være behov for egen vaskemaskin som håndterer mopper. Men en blanding av mopper, hesteutstyr og arbeidsklær er ikke en god løsning om man må bruke felles maskin. Man bør derfor vurdere hvilke behov man har.

Når det gjelder lagringsplass for toalettruller, tørkepapir og håndsåpe så er det igjen avhengig av størrelsen på anlegget. Dersom man har flere toaletter på stedet og i tillegg bruker tørkepapir på kjøkken og ved vaskeplassen(e), så går det fort med noen kubikk med dopapir og tørkepapir i året.

Vaskemidler og andre kjemikalier til bruk ved rengjøring skal oppbevares sikkert. I arbeidsmiljøloven er dette et krav, i tillegg til at det skal finnes produktblader tilgjengelig. Alle kjemikalier skal også være innelåst slik at ikke uvedkommende får tak i det. Bøttekottet bør i så fall være låst hvis det ikke er et eget låsbart skap i bøttekottet.

Det stilles også krav til opplæring i bruk av alle væsker. Dersom en ansatt benytter et produkt feil, kan arbeidsgiver stilles til ansvar. Et eksempel er at man kjøper en 5 liters dunk og heller det over på en 1 liters flaske med ingen eller feil merking, noe som kan føre til påtale. Men dette kan enkelt løses ved at man printer ut ny etikett fra leverandørens produktblad.

Fremtidsrettet

Regelverket rundt ansatte og rengjøring kan endres, samt at behov for mer utstyr kan komme. Det å bygge for lite bøttekott, vil kunne skape et rom som blir mer et roterom, enn et forsvarlig bøttekott for bruk og lagring.

Kostnadsdrivende

Vann, avløp og sluk i bøttekottet, samt belegg er kostnadsdrivende

Les mer