Drikkekar til hestene

Hester har opp mot 70% vann i kroppen. Vann som brukes må erstattes. Størrelsen på hesten og væsketapet bestemmer behovet til hesten, men en tommelfingerregel er at en hest er avhengig av å drikke ca. 10 liter vann per 100 kg hest. Hestene må ha tilstrekkelig mengder vann tilgjengelig og av en akseptabel bakteriologisk og kjemisk kvalitet.

Hester skal kunne drikke seg uttørste minimum to ganger om dagen. For å få til dette må de ha tilgang til rent vann uavhengig av om de står ute eller inne.

Er vannet vanskelig tilgjengelig, ikke rent nok eller temperert, kan det føre til at hestene ikke drikker tilstrekkelig. Noe som kan føre til dehydrering, kolikk og redusert prestasjon.

Drikkekar innendørs

Det finnes flere forskjellige løsninger for å kunne tilby hestene vann. Det kan brukes vannbøtter som må fylles opp, eller fastmonterte drikkekar. De fastmonterte drikkekarene kommer med trykkventil eller med flottør. Det er fordeler og ulemper ved alle løsningene. 

Trykkventiler er det ikke alle hestene som liker å bruke, eller bruke lenge nok til at de får drukket det vannet de trenger. Fordelen med trykkventil er at den gir friskt vann der og da. En slik løsning skal kunne gi minimum 8 liter i minuttet. Dette bør man måle. For å vite hvor mye hestene drikker kan man montere på en vannmåler.

Flottør gir et vannspeil som hester liker å drikke av, men ofte gjør urenheter og mangel på renhold, at heller ikke her er alle hester flinke til å drikke. Om flottøren henger seg opp på grunn av fôr som hestene dypper i karet, vil vann i tillegg renne over. Renhold ved bruk av slike kar er veldig viktig. For å følge med på hvor mye hestene drikker kan man også her, ha en påmontert vannmåler.

En bøtte med vann som hestene kan drikke av, er enkel å følge opp, men gir mer arbeid. Bøttene kan i tillegg velte, eller man kan glemme å fylle bøtten. Gode rutiner og gjerne to vannbøtter vil sikre at hesten får nok vann.

Bøtter kan monteres på brakett på boksveggen eller ved hjelp av kroker. Man kan i noen tilfeller også sette bøttene på gulvet i et hjørne av boksen, da hesten naturlig drikker fra bakkenivå. For enkelt å fylle bøttene kan man montere vannrør med kran langs boksene. Ved bruk av vannbøtter har man god oversikt over mengden vann hestene drikker.

Drikkekar ute

For å sikre hestene tilgang til vann må man planlegge ut fra driftsmetode og driftskostnader, sett opp mot investeringskostnader.

Det finnes flere løsninger for tilgang til vann ute. Spesielt viktig er det om vinteren når frost blir en utfordring. Løsningen man velger bør vurderes ut fra investeringskostnader og driftskostnader.

Den billigste investeringen er enkle trau der brukerne daglig bærer vann til hestene. For å sikre at vannet i trauene ikke fryser kan man investere i elektrisk oppvarmede vannkar. Dette krever strøm til alle paddockene som fører til kostnader for innkjøp og drift. Men hvis man har ansatte som skal bære vann til hestene, kan løsning med frostfritt vann til paddockene gjøre arbeidet enklere og man vil kunne spare lønnskostnader.

Sommerstid, høst og vår må man ved bruk av trau med varme, være oppmerksom på at de må tømmes og vaskes jevnlig for å unngå alger.

Fremtidsrettet

Strømkostnadene er ofte store på et anlegg, slik at en frostfri løsning kan være det billigste alternativet, på sikt.

Kostnadsdrivende

Vann til paddockene er en stor investering, men man vil i tillegg til å få lavere driftskostnader, få en mergevinst ved at personalet, og eventuelt ryttere, slipper å bære vann. Det kan være med på å øke trivsel.

TIPS:
Før man monterer dysene kan det være en fordel å blåse luft igjennom vannledningene for å få bort spon og annet «rusk og rask» som kan finnes i rørene etter kapping og montering.  Gjør man ikke det vil man risikere å få spon i dysene, som igjen kan gi redusert vanntilførsel for hestene. 

Siden ikke alle hester liker å drikke fra drikkekar, kan man montere en vannkran under drikkekaret. På den måten kan man enkelt fylle vann til vannbøtter der det trengs. En kran under drikkekaret vil også lette tilgjengeligheten til vann for å fukte strø i boksene, samt ved rengjøring. En slik kran må monteres utenfor rekkevidde for hesten.

Jording av stallen er viktig slik at det ikke går strøm i vannrørene.

Les mer

Forskrift om velferd for hest

Veileder til forskrift om velferd for hest