Overvann og drenering

Et hestesportanlegg dekker store flater og må dermed tåle mye nedbør og smeltevann. I tillegg er det mange steder vann fra bekker og omkringliggende områder som tilfører mye vann.

Dette krever en god plan utover det å sikre bygg og veier. Grunnen til det er at man både skal ivareta hensyn til miljø og dyrevelferd samtidig.

En teknisk plan for anlegget skal beskrive løsninger for overvann og drenering i forhold til bygg, veier, parkering, osv.- Men på et hestesenter er det ytterligere noen faktorer til som er viktige.

Hester skal for eksempel ikke stå i gjørme, gummirasp og fiber/filt skal ikke spres til naturen og hestemøkk skal ikke få renne ned i omkringliggende bekker og natur.

Som en følge av dette er det viktig at man tar med både miljøhensyn og dyrevelferd inn i planen for overvann og drenering.

TIPS: Vann fra store takflater kan lagres i vanntank, til bruk for vanning av ridebane, fremfor å ledes bort i rør.

Fremtidsrettet

Klimaendringer kan gi mer overvann og ras. Viktig at man ser på omkringliggende områder for å vurder mulige fremtidige endringer. 

Kostnadsdrivende

Grunnarbeider der det medfører store dreneringsbehov utover det som man naturlig får rundt bygg, veier og ridebaner.