Ridehall 

En ridehall er en viktig del av et hestesportsanlegg.  

Hvor stor den er og hvordan den bygges er ofte bestemt av økonomien, ønsket bruk og bestemmelser på stedet den er tenkt satt opp. Den kan være isolert eller uisolert. Med tribune, lager, tilleggsrom, eller kun et tak med fire vegger over en ridebane.  

Når man planlegger en ridehall er det en del krav og hensyn som man må ha med i vurderingen. I tillegg er det viktig at man tenker fremover slik at man ikke bygger for lite eller for billig, da det kan gi en del begrensninger og utfordringer senere. 

Lys og fin ridehall

Type hall

Det fins primært to type ridehaller. De som har duk og er mer av en midlertidig type og de som er bygd mer permanente med faste vegger av metall eller tre.  

Ridehaller med duk kan både leases, leies og kjøpes. Har man mindre kapital, men ser at man vil få en god månedlig inntekt, kan leasing eller leie være en god løsning for å få realisert ridehallen. I mange tilfeller vil ridehaller med duk, bli sett på som permanente bygg. 

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

TIPS:
Når man planlegger høyden så husk at vantet kommer ett stykke inn fra yttervegg samt at sandmassene til sammen kan bygge 15-20 cm over bærende masser.  

Isoler bakken utenfor hallen. Da kan man unngå at frost «kryper» inn i banen og gir glatt underlag. Isolerer man 1,2 meter ut, vil man ha «isolert» 1,2 meter ned. Sjekk frostdybden. 

Høyden på vantet bør ikke bli for høy slik at hestene kan se hva som skjer bak vantet. Flere ulykker har hendt nettopp pga at hestene blir skremt ved lyder, og at porten inn til ridebanen plutselig åpnes.  

Fra hoveddør inn til ridehallen bør det være noen meter før man rir inn i selve arenaen. Dette av samme grunn som høyden på vantet og at hester ikke kommer rett inn i ridehallen. 

Porten inn til arenaen bør slå utover slik at hester som kommer langs sporet ikke rir på porten om den åpnes. 

Vanningsanlegg bør innstilles slik at det ikke faller vann på selve vantet, som da kan råtne om det er av tre.   

Oppsamling av vann fra taket kan samles i tanker og brukes til vanning av ridebanen. 

Relevante lenker

Teknisk forskrift – Direktoratet for byggkvalitet

Plan- og bygningsloven – Lovdata