Byggesøknad

Et komplett hestesportanlegg er søknadspliktig og i en del tilfeller kan det være behov for å søke om dispensasjoner.  

 Et hestesportanlegg kan ikke bygges før tiltaket er søkt om og alle tillatelser er på plass.  

TIPS:
Kommunale avgifter og bruk av konsulenttjenester er kostnadskrevende så bruk tiden nøye med å tenke gjennom alle detaljer og mulige hindringer, før man sender inn søknader.  

Er det flere dispensasjonssøknader som må sendes, kan det være fornuftig å få tett lønnsmessig dialog med myndighetene. Gjerne med befaringer på stedet. 

Relevante lenker