Kontor og sekretariat

Et hestesportsenter med ansatte og som i tillegg skal arrangere flere stevner i året, har behov for minst et kontor, som da evt også kan benyttes som sekretariat under stevner.  

På et større hestesportanlegg vil man i tillegg til en daglig leder, evt ha stallansatte, ridelærere, stallmester, vaktmester, lærlinger, m.f.  

Ikke alle disse har behov for kontor, men det bør være minst ett kontor med evt flere arbeidsplasser, i forhold til planlagt antall ansatte med behov. 

Skal hestesportanlegget arrangere stevner, skal det være et sekretariat tilgjengelig, der deltagerne kan vise pass, betale for deltagelse, hente evt premier, osv. Sekretariatet bør være i et kontor der man har ro til å arbeide, samt at man kan lukke døren, om det skulle være nødvendig for å diskutere episoder som kan oppstå under stevnet. Arbeidsplassen/skranken bør være litt større enn hva man normalt trenger til pc, betalingsautomat, skriver, da det ofte trengs god bordplass til alt av papirer og annet utstyr som trengs til avvikling av stevne.  

Ved bruk av kontoret som sekretariat, bør det være en skranke med god gulvplass foran, da det kan komme mange deltagere inn i rommet samtidig. 

Kontorene bør ha vindu, belysning, antall stikk, klima osv, etter standard for arbeidsplasser.