Inngjerding av ridebaner

Alle ridebaner skal ha en inngjerding. Inne kalles det for ett ridebanevant eller vant.  

Funksjonen til et gjerde er å gi rytter/kusk en hjelp til å holde hesten på banen, men også for å hindre at en hest løper av gårde om den kommer seg fri. Dette bidrar også til en sikkerhet for publikum og andre som ser på.  

Krav om inngjerding står i Norges Rytterforbunds regelverk, men det er ingen spesifikke krav til høyde og utforming ut over at hestenes sikkerhet må ivaretas. 

Inngjerding av ridebane ute 

Gjerdet kan settes opp i tre, plast eller metall.   

Bruker man tregjerder kan det brukes impregnert tre i tykkelse 10-12 cm og oppover som stolper. 

Plaststolper eller stolper v resirkulert gummi kan benyttes. Plaststolper kan i noen tilfeller tres utenpå trestolper for å styrke gjerdene.  

Metallgjerder er lite brukt, men setter man opp gjerdet i aluminium har det mange fordeler som holdbarhet og lite vedlikehold. 

Mellom gjerdestolpene brukes man to eller tre liggende dragere. Disse monteres enten imellom stolpene eller på innsiden mot banen.   

Ved montering er det viktig at man ikke har skruer, spiker eller overganger mellom dragerne som stikker ut. Man bør også unngå stolper der toppene stikker opp som spisser, da hester som skulle få panikk og hoppe over gjerdet, kan skade seg på disse.  

Montering av stolpene er avhengig av underlaget. Om mulig bør man grave ned til frostfri dybde og fylle med pukk rundt. Er det vanskelig kan man slå stolpene ned med stolpebanker. Man kan også støpe fundament til stolper og da spesielt portene som vil få en større belastning. 

Porten inn til ridebanen, bør være enkel å åpne og slå utover. Bredden på porten og plasseringen av den, må være slik at en lastebil kan kjøre inn på banen.  

Man bruker ikke strøm i gjerder rundt ridebaner.  

Som eksempel på vedlikehold av de forskjellige gjerdetypene kan nevnes at plastgjerder trenger vask og treverk kan bli spist på av hestene, samt at malte gjerder trenger oppfriskning.  

Fremtidsrettet

Brekker en stolpe, eller må skiftes ut, så er den eksisterende monteringen i bakken viktig for hvor stor kostnad og arbeidskrevende, bytte vil bli. 

Kostnadsdrivende

Kvalitet i form av tykkelse, materialvalg og konstruksjon koster som regel mer, men man får gjerder som holder lengre og dermed kan man redusere vedlikeholdskostnader