Teknisk plan

Et hestesportanlegg inneholder mange elementer som trenger lys, varme, vann, avløp, drenering osv. For å få til en god plan trengs det en teknisk plan som vil gi utbygger og driftere et godt gjennomtenkt anlegg.

Et hestesportsanlegg krever en god plan for hvor strømmen skal føres, hvor vannet skal gå, samt avløp og drenering. Alt dette må plasseres smart i forhold til veier, parkering, terreng mm.

Den tekniske planen skal vise hvordan vann-, avløp- og overvannsledninger skal legges i forhold til hverandre og oppbygging av veier og grøfter. Planen skal vise frostsikring, slukplan, stikkrenner, brannkum, rør, strøm osv.

En teknisk plan er spesielt viktig med tanke på å få drenert overvann, da man ønsker minst mulig av det i paddocker, ridebaner eller utegangsområder.

TIPS: Planlegg byggene slik at man samler mest mulig av vann og avløp i en del av tomten

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende