Rom og funksjonsbeskrivelse

En god beskrivelse av rom og funksjon er viktig for at alle brukerne får et anlegget, som de er fornøyde med og som er funksjonelt og egnet til bruk også over tid.

Beskrivelsen skal spesifiseres alle de enkelte delene av anlegget som ønskes bygget.

Denne beskrivelsen brukes når prosjektet så skal sendes ut på anbud, som en del av konkurransegrunnlaget.  

Når et hestesportanlegg skal planlegges, har de involverte parter mange meninger om hvordan ting bør være, hvilke materialer som skal brukes, løsninger osv.

Når de første fasene av planleggingen er over så samler man alt i en beskrivelse som blir utgangspunktet for konkurransegrunnlaget i anbudsrunden.

Hvor detaljert spesifiseringen blir, har både fordeler og ulemper.

En veldig detaljert spesifisering, stiller større krav til entreprenør og leverandør om å levere det man ønsker. Samtidig så kan det både fordyre prosjektet og man kan gå glipp av andre kanskje enda bedre løsninger.  

Lager man en veldig grov spesifisering, vil entreprenør og leverandør kunne komme med sine løsninger som vil kunne gjøre det billigere, men man kan også risikere å få løsninger som ikke holder i lengden på et hestesportanlegg.

Spesifiseringen kan med fordel være litt åpen, der man ser at det er greit, og mer spesifikk der konkrete krav og behov er viktig.

Hvordan beskrivelsen lages kan ses opp mot størrelsen på anlegget. Er det kun en liten enkel ridehall og med en separat stall, så kan man lage beskrivelsen enkel, men er det et komplett stort hestesportanlegg så vil det være fordel å benytte seg av Beskrivelsessystem bygg og anlegg – NS 3420 (Nasjonal Standard)

En beskrivelse bør omfatte alle deler av bygget da dette brukes som en del av konkurransegrunnlaget når det lyses ut. De enkelte delene kan være som følger:

En spesifisering av alle rom bør inneholde informasjon om hva rommet skal brukes til.

I tillegg må det lages spesifisering rundt elektro, brann og rømning, oppvarming, ventilasjon, vann og avløp, skilting, låssystemer og universelle tilpasninger.

Spesifikasjoner skal også omhandle inngjerdinger av luftegårder, ridebaner, osv.

Fremtidsrettet

Det kommer stadig nye løsninger og produkter som kan være bedre enn de man vanligvis bruker i hestesportanlegg i dag. En mer åpen beskrivelse, åpner for nye løsninger.:

Kostnadsdrivende

Ikke alle entreprenører og leverandører har de produktene man kanskje vil ha. Ofte kan slike tilleggskrav utløse ekstra kostander, da man må ta inn en tredjepart.

TIPS: Beskrivelsen bør utarbeides i samarbeid med brukere av anlegget, for å få løsninger som man blir fornøyde med.