Oppstalling av hest

Alle kan i utgangspunktet eie en hest og den kan man ha oppstallet nesten hvor som helst, men hestene skal stalles opp slik at hestens naturlige adferd, sosiale og fysiologiske behov tas hensyn til. Hestene skal også sikres for unødig stress, smerte og lidelse. Hester er i tillegg et flokkdyr, slik at man ikke skal holde en hest alene.  

Det fins hovedsakelig to oppstallingsmetoder. Det ene er oppstalling i boks eller spilt der hestene står ute om dagen og inne om natten. Den andre metoden er utegang, der hestene står ute hele døgnet, men har leskur de kan gå inn under. På sommeren kan hester holdes på midlertidige beiter.   

Hvilken løsning man velger gjøres gjerne ut fra om det er unghester, rideskole, overbevisninger i forhold til hva man syntes er best, osv. Det er fordeler og ulemper ved begge metodene.  

Det er Lov om dyrevelferd med forskriften om velferd for hest som er førende for bygg og drift av anlegg for hold av hest. Mattilsynet som forvalter forskriften, har i tillegg laget retningslinjer som gir utfyllende beskrivelse og som skal bør følges ved nye anlegg.  

I tillegg er det en rekke andre lover og forskrifter som må følges.  Dette er avhengig av hva som skal bygges og drives på stedet. Det kan for eksempel være krav til landbruksbygg og tilsvarende bygninger for husdyrrom i plan og bygningsloven, Forskrift om teknisk krav til bygg (TEK-17), Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, Lov om grannegjerde, Lov om jord (jordlova), mf.  

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

TIPS:

Utegang vs stall er en diskusjon der mange har begrenset erfaring fra begge driftsformer. Besøk derfor rene uteganger og rene staller for å se forskjeller og veie de opp mot hverandre, i forhold til hvilken drift som ønskes. 

Når oppstallingsmetode er valgt bør man besøke og se på flere anleggene og høre erfaringer de har hatt på sin oppstallingsmetode. Gode ideer og løsninger kan ha upraktiske eller kostnadsmessige sider for driften.