Fôrrom

Fôrrommets funksjon er lagring av kraftfôr og eventuelt grovfôr på en hygienisk og sikker måte. Hestene må ikke kunne få tilgang til rommet, det må ikke være fare for selvantenning, eller tilgang for skadedyr.

Et sikkert lagringsrom for kraftfôr og evt grovfôr, som er sikret for skadedyr, ventilert og sikret for selvantenning er noe alle staller må ha. Plassering av rommet er viktig for logistikken. Både ved leveranse, men også i det daglige fôringsarbeidet.

Størrelsen på rommet er avhengig av driftsform og antall hester. Er det et større anlegg, så kan løsningen være å ha et par siloer til kraftfôr og dermed mindre plass i selve rommet. Får man leveranse i sekker og man bruker tørt høy i små baller, vil behovet være større.

Arealet på rommet må derfor beregnes ut fra plass til traller, paller med kraftfôr, hyller til tilleggsfôr, vekt, vask, paller med grovfôr og eventuelt tørre høyballer og gulvareal.

Fôrrommet bør ha støpt gulv, tette vegger og minimum naturlig ventilasjon. Ventilasjon er spesielt viktig om man lagrer grovfôr i rommet.

Vegger og tak kan med fordel være brannsikret og i noen tilfeller på større anlegg er dette et krav. Et brannsikret rom vil i tillegg gi bedre kontroll på skadedyr og man kan med støpt gulv ha leveranse på paller, og bruk av jekketralle eller annet kjøretøy.

Det bør være dør både for levering av kraftfôr og eventuelt grovfôr fra utsiden og dør fra lager og inn til stalldelen. Dørene må være tette både for å hindre skadedyr, redusere brannspredning, men også sikre enkel lukking for å hindre at løse hester får tilgang til fôret.

I fôrrommet er det en fordel om man legger inn vann med avløp. Dette fordi man som regel har tilleggsprodukter/kraftfôr til hestene som krever vann, og man kan da skylle bøtter etter fôring.

Driftshensyn og -systemer

Fôringssystemet bør legges opp så enkelt som mulig med traller/elbil for å minske bæring. Egne kraftfôrvogner er å få kjøpt.

Det finnes også systemer for automatisk foring med kraftfôr til hver enkelt boks. Dette systemet kan gjøre at hestene får kraftfôret fordelt i mindre porsjoner som er en fordel for magen til hesten, i motsetning til at de får alt på en gang. Systemet kan fylles på manuelt ved hver boks, eller via rør direkte fra silo.

Ved fôring av grovfôr er det viktig at hestene får den tilmålte mengde, slik at man slipper svinn og økonomisk tap. Dette kan løses for eksempel med vekt på høyvogn. Pakkes grovfôret i poser, bør man ha en form for enkel transport ut til boksene ved fôring, så man slipper å bære, samt at man unngår at posene blir stående lenge ved dørene før de gis. Dette fordi det kan hindrer passasje ved for eksempel brann, løse hester eller hester generelt som leies inn eller ut.

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende

Vann, avløp og sluk, samt brannsikring er kostnadsdrivende.

TIPS:
Skal det være private oppstallører, så vil det bli behov for mye lagring av tilleggsprodukter og evt annen type spesialfôr. Lag derfor bedre plass enn man normalt sett ville ha gjort.

Lageret bør være så stort at det ikke er nødvendig å lagre kraftfôr andre steder, fordi det vil kunne medføre økt skadedyrproblematikk.