Tørkerom

Hester som brukes til aktivitet eller står ute, får ofte våte eller fuktige dekken og annet utstyr som trenger å tørkes. I tillegg skylles og vasker man belegg, bandasjer, sjabrakker, dekken, mm. etter bruk.  

Dette bør ikke henges til tørk i selve stallen, da det medfører unødvendig fuktig klima.  

Et eget tørkerom med luftavfukter, varme og god ventilasjon er å anbefale.  

Dekken og utstyr som blir vått pga. været eller som blir skylt eller vasket, bør ikke henges til tørk i stallen, da det bidrar til et fuktig klima for hestene.  

Et eget tørkerom er derfor å anbefale. 

Tørkerommet bør tilkobles ventilasjonsanlegget i bygget eller evt ha eget system med vifte og ventiler. Det bør i tillegg til ventilasjon ha tilleggsvarme og evt avfukter for at tørkingen skal bli mest mulig effektiv.  

Rommet størrelse er avhengig av antall hester som stå oppstallet og løsning man velger for oppheng.  

Dekken tørker derimot sakte om de henger for tett. Ved mye regnvær blir det fort to våte dekken pr hest, slik at man bør lage plass til dobbelt så mange dekken som hester er oppstallet. 

Oppheng til dekken kan bestå av ferdig kjøpte metallsystemer, eller ved å montere enkle oppheng som kjøpes ferdig eller lages. Lengden ut i rommet fra vegg, må beregnes til ca. 1m. Skal dekken henge fritt bør man også beregne opp til 0,5m bredde pr dekken, da tykke vinterdekken tar mye plass.  

Sjabrakker, belegg, bandasjer, håndklær, mm. må også ha opphengs mulighet.  

Hvor mye plass man trenger til det er også avhengig av om stedet har vaskemaskin, eller om brukerne av stedet tar med utstyr hjem for vask. Er det eget vaskerom så bør det være lagt opp til god plass på tørkerommet.  

Fremtidsrettet

Klimaendringer kan gjøre at det blir enda mer behov for tørkerom med tiden, slik at man ikke lager rommet for lite.