Daglig utstyr til drift

Trillebårer, greip, raker, koster og feiebrett er noe av de redskapene, som benyttes til enhver tid på et hestesportanlegg.

Alt dette trenger et sikkert sted å lagres. Bygger man i tillegg et anlegg med mange private brukere som skal møkke selv, trenger man en mengde trillebårer og greiper slik at det ikke blir ventekø.  

Stor nok og sikker avsatt plass til trillebårer og andre redskaper, er viktig å få med som en del av planene. Det vil også gjøre det enklere å holde anlegget ryddig.

Plassering av trillebårer må vurderes ut fra logistikken på anlegget. Det bør være enkle og korte veier mellom der trillebåren står, boksen der man skal møkke ut, og hvor trillebåren tømmes.

Trillebårer kan fint stå ute, men gjerne under tak. Skal brukerne møkke selv, kan man godt regne 1 trillebår pr 2-3 hester.

Greiper, koster og feiebrett som benyttes inne må henges opp slik at en løs hest eller en hest som passerer forbi, ikke kan henge seg opp i redskapen eller opphengs systemet med dekken, sal, o.l.

Ute er det i tillegg behov for både spader, hakker, raker og river til utmøkking av hestens uteområder. Dette bør på samme måte som trillebårene henge under tak.

Skal anlegget ha private brukere vil de ofte ha sin egen trillebår og greip som de også tar med på stevner. Dette kan man med fordel ta høyde for ved planlegging av antall trillebårer som er nødvendig, men huske at også disse private redskapene trenger lagringsplass.

TIPS:
Ved bruk av trillebårer ute om vinteren, vil luften i dekkene komprimeres og med tung last vil slangeløse trillebårer miste luften.
Viktig å fylle luft før kulda kommer om høsten.