Strø og oppbevaring 

Liggeplassen til hestene skal være tørre, myke og bestå av noe som kan suge opp urin. Dette vil gi gode forhold for høvene, mindre belastning på hestens kropp, bedre inneklima, og hestene avgir mindre temperatur til underlaget. 

Strø som benyttes kan være sagflis, spon, halm, torv, el.l. 

Hester som står oppstallet i boks, spilt eller benytter liggehall på utegang, skal kunne legge seg ned på et tørt og delvis mykt isolerende underlag.  

Dette gjøres ved at man legger på ett lag strø oppå betongen eller bakken.  

Strøet vil redusere varmetap mot underlaget og vil redusere fare for liggesår. Det vil i tillegg suge opp urin som bla. bidrar til å binde og redusere avgasser. 

Benyttes gummimatter over betonggulvet, skal det brukes et minimum av strø for å suge opp urin.  

Strø som er tørt, bidrar til støv i staller. Strøet må derfor ha en viss fuktighet for å unngå at strøet støver.  

Forskrift om velferd for hest omtaler strø til hest. 

Strøtyper 

Lagerplass 

Avhengig av strøtype trengs det lagerplass.  

Kontainerplass til strø krever at det er et støpt underlag til avsetning og henting av kontaineren, samt sikker og god snuplass for lastebilen.  

Flis i løs for som leveres av lastebil krever et rom under tak med støp gulv, tak og minimum tre vegger. Det er en fordel at det er port på den fjerde veggen, for å kunne redusere frost om vinteren. Takhøyden må være opp mot 5 meter om lastebilen skal kunne tippe flisen helt inne i rommet. Bredden må være opp til 3,5 meter.  

Flis levert innpakket på paller kan stå ute, men det er en fordel om de er under tak om vinteren så man unngår at de snør ned, og at de plasseres så nære bruksstedet som mulig, for å redusere arbeidsmengden ved henting og frakt av baller inn til hesteboksene. Et ca. forbruk er 4-6 innpakkede baller i måneden.  

Halm må oppbevares tørt og under tak på samme måte som grovfôr i småballer.   

Fremtidsrettet

Strø som transporteres fra utlandet innpakket i plast er mindre miljøvennlig og usikker leveranse ved stengte grenser enn lokale produkter som kan leveres via lastebil eller i kontainer. 

TIPS:
Fuktig strø fryser om vinteren, slik at strø bør oppbevares innpakket eller i så frostfritt miljø som mulig.

Relevante lenker

Forskrift om velferd for hest
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505