Vanning av ridebaner  

En hest som beveger seg over en ridebane, behøver et underlag som gir feste. For å få til det må man ha fukt i banen. To tørre sandkorn som ligger inntil hverandre, vil nemlig ikke ha noe binding. De sandkornene vil også kunne flyte fra hverandre med for mye vann.   

Er det for lite fukt i banen vil man ikke bare få liten binding, men de minste kornene vil kunne bli luftbårne og dermed gi støv som ikke er bra for hverken hest eller menneske.  

Passe med vann over det hele og til en vær tid ved bruk av banen er derfor viktig.  

Alle ridebaner må derfor ha tilgang på vann og utstyr for å spre vannet.   

Behov for vann

Behovet for vann til ridebaner er en nødvendighet. Hvor mye vann banen trenger og hvordan man skal vanne avhenger av en god del faktorer. Noen er generelle, mens andre er spesifikke for om det er ute eller inne og type bane.   

Type ridebane

Det fins hovedsakelig tre typer ridebaner og kan ha forskjellig tilnærming til vanning. 

Vanntrykk

Store baner krever mye vann. Ofte er det ikke nok trykk i vannet til at man kan sette på spredere som dekker hele banen på en gang. Man må derfor vanne banen i flere omganger.  

Alternativet da, er at man monterer en tank som fyller seg når det ikke vannes. Når banen skal vannes brukes vannpumpe med trykktank. På den måten kan vanne hele ridebanen på en gang og arbeidsmengden reduseres mye. 

Systemet bør levere 30 liter vann pr minutt. 

Type vanningsmetoder

Det fins mange måter å vanne en ridebane på. De systemene som koster minst å etablere gir oftest mest arbeid. 

Eksempler på det er for eksempel bruk av hageslange med spreder som må flyttes manuelt og dras ut og inn. Alternativt fins det vannvogner som trekker slangen tilbake og dermed flytter sprederen. 

Innstilling av vanningssystem 

Vann og treverk er ikke en god kombinasjon, slik at man må passe på at vanningsanlegget ikke vanner ridebanevantet.    

Frost og vanning 

Fukt i banen er det behov for hele året, men om vinteren fryser dette og istedenfor å vanne, salter man banen for å «lime» sanden sammen og hindre frost. 

Før frosten kommer er det viktig at alle rør tømmes for vann og at alle dyser i vanningsanlegg blåses gjennom med luft. På den måten vil man unngå at vann som blir stående ikke sprenger rørene og sprenger dysene slik at de blir ødelagte.   

Fremtidsrettet 

Kostnadsdrivende

Tilgang til vann. Har stedet kun brønn må det vurderes om det er tilstrekkelig til all bruk på anlegget. Er det ikke nok, må man lage alternative løsninger fra bekk, vann, brønn, offentlig vannledning eller nedgravet tank med vannpumpe.  

TIPS:

Har man et vanningsanlegg som ikke har nok vanntrykk, kan man dele opp sprederne i flere vanningssløyfer. Dette vil gjøre at vanningen tar lengre tid, da man må bytte på manuelt eller ved hjelp av elektronikk, men hele banen får nok vann. 

Vaiere i taket bør henges opp minimum 5 meter fra toppen av sanden. Dette fordi en longeringspisk ikke skal feste seg i vaieren.  

Mål fukten rundt om på banen ved drift, enten elektronisk eller ved å kjenne på bindingen i sanden. Dette for å vurdere jevnhet i vanning og behov for vanning.