Solcelle

Energibehovet på et hesteanlegg er stort. Samtidig har et hestesportanlegg store takflater både på ridehaller og staller. Disse er godt egnet til solcelleanlegg som kan forsyne stedet og evt omgivelsene med strøm.  

Ved planlegging av et nytt hestesportanlegg er solcellepanel på taket av stall eller ridehall, noe som bør vurderes da et solcelleanlegg bare vil bidra med strøm, men vil gi hele hestesportanlegget en grønn profil.  

Kostanden er stor, men på sikt vil gevinsten være større.  

Det bør gjøres en beregning på forventet energibehov kwh for hestesportanlegget, slik at man kan se om det er mulighet for salg til nett. I beregningen må man ta med levetiden på solcelleanlegget, da det kan være kvalitetsforskjeller. Levetiden bør være opp mot 30år. 

Bygningsmessig 

Ved montering av solceller på tak, må man ta med i konstruksjonsberegningen av taket, at det vil gi en økt vekt på opptil 15 kg pr kvm.  

Utenpå montert solcellepanel på taket, kan i tillegg redusere mulighetene for slukking, ved en evt brann. Brannvurderinger og evt. tiltak for å sikre slukking av brann i taket, må derfor gjennomføres.   

Montering av solcelleanlegget må ikke gjøres slik at det blir mulighet for vannlekkasje.  

Inne i bygget må det være et teknisk rom i nærheten som kan inneholde styringssystemer og vekselretter, for å gjøre om strømmen fra likestrøm til vekselstrøm.  

Snøfangere er som regel montert på takflater på staller og ridehaller. Dette må man ta hensyn til ved planlegging av solcellepanel på taket. 

Fremtidsrettet

Kostnadsdrivende: 

TIPS:

Det finnes flere støtteordninger