Økonomi

Hestesportanlegget står og faller på økonomi. God finansiering til byggingen samt god nok inntekt til drift og vedlikehold, er avgjørende for et godt anlegg som har sunn økonomi over tid. 

Et viktig og stort arbeid må derfor legges ned i realistiske budsjetter for både bygg og drift. 

Budsjettering av planleggingsfasen, bygg og drift av et hestesportanlegg er krevende og har mange både muligheter og hindringer.  

Det kan derfor være en god ting å få en med budsjetteringserfaring til å stå for arbeidet evt i samarbeid med en som er god til å formidle gode søknader og oppfølging av disse.  

Et annet godt råd i denne fasen er å oppsøke kommunen og andre tilsvarende hestesportanlegg for gode råd og bistand.  

Kostnadsdrivende

Prosjekteringen av anlegget kan blir dyrere jo flere runder man må gå med eksterne konsulenter.

TIPS:

Ved innhenting av priser på kostander for bygging i første fase ut fra grovskisser, så skal man være obs på at ca. prising kan variere mye ettersom hvilket firma man spør. Det kan derfor være en god ide å innhente noen ca. priser fra flere firmaer på de store oppgavene som grunnarbeider og større bygg.  

Når man budsjetterer bygge kostnadene i første fase er det viktig at man er så realistisk som mulig, da det er dumt å måtte endre og kutte planene i neste fase pga at man har ønsket mer enn hva finansieringen vil dekke.  

Ved budsjetteringen av bygg og drift, er det viktig at man ser på og tar med i vurderingen de mange sparetiltak i bygg og dermed drift, som er beskrevet i de enkelte bygge detaljene i denne veiledere.  

Kostandene ved bygg og drift kan variere stort fra de første budsjetteringene, til den faktiske regningen foreligger. Det er derfor viktig at man inngår gode skriftlige kontrakter slik at man ikke kommer i en situasjon der hele byggeprosjektet stopper opp. 

Ved budsjettering for driftskostnader, så er det viktig at man tenker igjennom en hel dag på anlegget i forhold til for eksempel ansatte og arbeidsmiljøloven, etc.   

Relevante lenker

Momskompensasjon
https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/  

Spillemidler til utstyr https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/abccdeef02354c9199d3a79b87ee36e9/godkjent-utstyr-2020-2021-liste-2021.pdf  

Anleggsregisteret.no om tilskuddsordning
https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/